image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Xã Tân Viên nâng cao hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Trong những năm qua, công tác chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo, và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Xã Tân Viên là một điển hình của huyện trong việc tiếp cận vốn vay tín dụng ưu đãi. Toàn xã có trên 1.200  hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội. Từ đó, nhiều gia đình khó khăn có điều kiện được vay vốn phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, góp phần đưa Tân Viên trở thành xã đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, hoàn thành chương trình dồn điền đổi thửa xây dựng các trang trại quy mô lớn. Đến nay, địa phương có 33 trang trại tập trung; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40triệu đồng/năm. Có được kết quả trên, nhờ sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn.

                                                                                             HY


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0