image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Kỳ họp thứ 2 HĐND xã Quang Trung khóa 22

Sáng ngày 28/7,  HĐND xã Quang Trung khoá 22, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2.

HĐND xã Quang Trung đánh giá: 6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế xã hội, ANQP trên địa bàn xã cơ bản ổn định và có bước phát triển tốt. Tổng thu ngân sách của xã đạt trên 3,1 tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán. Diện tích gieo cấy trên 174 ha. Sản lượng  69,3 tấn. Kết cấu hạ tầng được quan tâm, đầu tư, xây dựng. Công tác thuỷ lợi, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được quan tâm chỉ đạo. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng, từng bước đi vào hoạt động nề nếp. Công tác chính sách xã hội đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Hộ nghèo giảm còn 0,36%. Công tác quân sự quốc phòng được quan tâm chú trọng. Làm tốt công tác cải cách hành chính thông qua cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không xảy ra đột xuất bất ngờ trên địa bàn.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân xã Quang Trung đã xem xét, đánh giá và thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết: về kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; quyết định các mục tiêu, giải pháp triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; Báo cáo của Ủy ban MTTQ xã về hoạt động giám sát, xây dựng chính quyền; báo cáo thẩm tra các ban Hội đồng nhân dân xã và một số nội dung quan trọng khác.

                                                                  HY

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0