image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

SƠ KẾT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI AN NINH QUỐC PHÒNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM

SƠ KẾT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI AN NINH QUỐC PHÒNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM

Ngày 30/9/2013, tại phòng họp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thông chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 tháng đầu năm; bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013, cùng dự có Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Mợi, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm 2013 và phát biểu của các đại biểu dự họp. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thông kết luận Hội nghị như sau:

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2013 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, khu vực doanh nghiệp chưa có dấu hiệu phục hồi; nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiếu trầm trọng; nợ xây dựng cơ bản còn lớn; thời tiết diễn biến phức tạp, bất lợi cho sản xuất nông nghiệp...Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn duy trì sự ổn định. Giá trị sản xuất của một số ngành, lĩnh vực tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp đang phát triển tốt trên các lĩnh vực: Trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi; năng suất lúa vụ Chiêm đạt 68,2 tạ/ha, vụ mùa ước đạt trên 55 tạ/ha; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, xuất hiện một số mô hình và cách làm sáng tạo. Thu ngân sách có nhiều cố gắng tuy chưa bằng bình quân chung của thành phố (đạt 53,6%, tăng 22,6% so cùng kỳ); một số công trình dự án tuy thiếu vốn và chậm tiến độ nhưng vẫn được thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai toàn diện; tổ chức thành công Lễ hội truyền thống Núi Voi (được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng), Đại hội Thể dục Thể thao và kỷ niệm 25 năm Ngày Tái lập huyện; số sinh và sinh con thứ 3 giảm so cùng kỳ, bảo đảm các chế độ chính sách cho người nghèo và người có công. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông vẫn được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau các hoạt động lớn.

Ủy ban nhân dân huyện được kiện toàn, tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; nhất là Lễ hội truyền thông Núi Voi, Đại hội TDTT, kỷ niệm 25 năm Ngày Tái lập huyện; lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi); chỉ đạo cấp ủy - chính quyền xã Bát Trang đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đón nhận Bằng đạt chuẩn Quốc gia cho 03 trường học trên địa bàn; giải quyết đơn thư; tập trung tháo gỡ khó khăn thực hiện nhiệm vụ năm 2013; chủ đề năm được tập trung cao; cải cách hành chính được quan tâm, chuyến biến tiến bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được, còn không ít khó khăn, hạn chế, đó là: sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, thu ngân sách không đạt kế hoạch và thấp hơn bình quân chung của thành phố; tiến độ thi công một số công trình trọng điểm chậm do thiếu vốn, nợ đọng trong xây dựng cơ bản còn rất lớn; hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng; tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm; rác thải, vệ sinh môi trường còn nhiều bức xúc; xu thế nông dân bỏ ruộng có chiều hướng gia tăng. Giáo dục Mầm non còn nhiều khó khăn, chưa có xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tồn tại cũ còn rất lớn, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai sau kết luận thanh tra. An ninh trật tự tiềm ẩn phức tạp, xuất hiện vấn đề mới như vỡ hụi, tín dụng đen với số tiền khá lớn và phức tạp tại địa phương; tình trạng hút cát trái phép diễn biến phức tạp chưa được ngăn chặn gây dư luận bức xúc trong nhân dân; công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý giải quyết một số việc, lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn tình trạng thiếu sự phối hợp và đùn đẩy, né tránh nhiệm; năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, thiếu chủ động, còn để đôn đốc nhiều; trình độ, năng lực, kiến thức pháp luật của không ít cán bộ còn yếu dẫn đến vi phạm; trách nhiệm người đứng đầu của một số ngành, địa phương còn hạn chế; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, việc làm nổi bật của các cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm.

Nguyên nhân khách quan là do tình hình khó khăn chung của cả nước và thành phố; nguyên nhân chủ quan là do chỉ đạo, điều hành của một số ngành, đơn vị, địa phương chưa chủ động, thiếu sự phối hợp, sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tư tưởng chỉ đạo là quyết tâm cao nhất để đạt kế hoạch đề ra; kiên quyết chống tư tưởng bi quan, buông xuôi, thụ động, ỷ lại; tiếp tục kiên trì, thực sự chủ động, quyết liệt, sâu sát, linh hoạt trong quá trình chỉ đạo, điều hành ở các cấp, các ngành. Rà soát từng chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao; đánh giá, phân tích đúng tình hình, làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan, những thuận lợi có thể tranh thủ, những khó khăn cần vượt qua; chủ động phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần cụ thể, rõ việc, rõ người thực hiện. Tập trung cao công tác chỉ đạo, điều hành vào những chỉ tiêu đạt thấp, lĩnh vực có nhiều khó khăn…

2. Tập trung cao thu ngân sách, tận thu các khoản: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế tài nguyên, tiền thuê đất để bù đắp khoản hụt thu. Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá đất xen kẹt khu ngã 3 An Tràng (thị trấn Trường Sơn) và Tân Nam (Mỹ Đức) vào quý I/2014; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ vi phạm trước ngày 01/7/2004. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 2013; tiết kiệm chi, tập trung trả nợ.

3. Tập trung phòng trừ sâu bệnh cuối vụ, xây dựng kế hoạch thăm đồng, đánh giá năng suất vụ mùa bảo đảm khách quan, trung thực; phân tích, đánh giá tổng kết thực tiễn từ mô hình trình diễn, mô hình cánh đồng mẫu lớn, các mô hình đã có hiệu quả ; xây dựng kế hoạch sản xuất cây vụ đông; phòng chống dịch bệnh; phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Rà soát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tổng hợp đánh giá chỉ tiêu toàn huyện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu mỗi xã đạt thêm 2 – 3 tiêu chí, bình quân 10 tiêu chí/01 xã.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp nhu cầu chuyển đổi diện tích cấy lúa sang kinh tế trang trại, nuôi trồng thủy sản, báo cáo UBND huyện xin chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy.

4. Chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Chủ động phòng chống dịch bệnh, các chương trình y tế quốc gia, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chiến dịch truyền thông lồng ghép sức khỏe sinh sản - DS KHHGĐ, các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, chỉ đạo rà soát thẩm định công nhận lại các danh hiệu làng văn hóa. Xây dựng phương án tổ chức Lễ hội, cơ chế thu - chi, mở rộng sân khai mạc… Xây dựng kế hoạch, phương án huy động xã hội hóa xây dựng Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ. Tổ chức cuộc thi Trắc nghiệm xây dựng mô hình thành phố sinh thái – thành phố kinh tế (Ecopolicy) trên địa bàn huyện, thành lập đội tuyển tham gia Hội thi cấp Thành phố.

5. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là vỡ hụi, tín dụng đen. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc xử lý kết luận sau thanh tra và các quyết định của UBND thành phố; giải quyết kịp thời các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để kéo dài, khiếu kiện vượt cấp, đông người, bảo đảm ổn định địa phương. Kết hợp quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; nhất là tội phạm ma túy, cờ bạc, hút cát trái phép. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

6. Tăng cường kỷ cương trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu, cải cách hành chính, trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức; rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2014, kế hoạch diễn tập phòng thủ năm 2014../.

                                       Trọng Tuấn

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0