image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Huyện An Lão tập trung nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2013
Huyện An Lão tập trung nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2013

 Qua 8 tháng, huyện An Lão hoàn thành kế hoạch ở một số chỉ tiêu như: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 100 % kế hoạch; sản xuất  nông nghiệp duy trì và tiếp tục phát triển; tỷ lệ hộ nghèo của huyện dự kiến năm 2013 còn khoảng 3,5 %, đạt kế hoạch thành phố giao. Từ nay đến hết năm 2013, huyện tập trung vào một số chỉ tiêu hiện đạt thấp như sản xuất thủy sản, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và chống nợ đọng thuế. Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc thực hiện chủ đề năm 2013 của thành phố, huyện An Lão thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, đẩy mạnh kiểm soát bảo đảm không có thủ tục hành chính, quy định hành chính gây phiền hà, khó khăn cho các tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của một số cán bộ, tránh tình trạng hình thức. Xây dựng đội ngũ cán bộ  công chức công tâm, thạo việc, ứng xử văn minh; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao./.

                                                                                       Thu Hà

Tin từ Đài Phát thanh huyện An Lão

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0