image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Danh sách lãnh đạo các phòng chức năng trực thuộc UBND huyện An Lão
 

Danh sách lãnh đạo các phòng chức năng trực thuộc UBND huyện An Lão

STT

Phòng chuyên môn

Họ tên

Chức vụ

1

Văn phòng UBND

Nguyễn Trọng Tuấn

Nguyễn Đức Trung

Đỗ Hải Long

Chánh VP

Phó VP

Phó VP

2

Nội vụ

Nguyễn Văn Phinh

Dương Thị Muốt

Trần Anh Long

Trưởng Phòng

Phó TP

Phó TP

3

Tài chính- Kế hoạch

Trần Văn Dũng

Nguyễn Thị Thảo

Lương Thị Yến

Nguyễn Thị Vân

Tp

Phó TP

Phó TP

Phó TP

4

Giáo dục - Đào tạo

Đặng Thị Minh

Vũ Trọng Dũng

Lê Thị Tuyến

Trương Thị An        

TP

PTP

PTP

PTP

5

Văn hóa-Thông tin

Bùi Đức Bốn

Nguyễn Văn Thông

TP

PTP

6

Y tế

Hoàng Văn Hốt

Dương Đình Sinh

TP

PTP

7

Thanh tra

Trần Thị Ngân

Hồ Thị Hảo

Chánh TT

Phó Chánh TT

8

Tư pháp

Trần Văn Nguyên

Ngô Văn Lâm

TP

Phó TP

9

N.Nghiệp&PTNT

Đào Văn Tần

Nguyễn Văn Nhất

TP

PTP

10

Hạ tầng kinh tế

Nguyễn Quốc Thịnh

Nguyễn Văn Quang

TP

Phó TP

11

Tài nguyên - MT

Bùi Thị Mây

Vũ Thị Tuyết

Vũ Văn Tuyến

TP

PTP

PTP

12

Lao động TB-XH

Bùi Văn Lạc

Đỗ Thị Hoa

Nguyễn Thị Thơ

TP

PTP

PTP

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0