image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Chức năng - nhiệm vụ của các phòng thuộc huyện An Lão

Chức năng - nhiệm vụ của các phòng thuộc huyện An Lão

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
: tham mưu, tổng hợp giúp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các lĩnh vực sau:

- Tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân , các đại biểu Hội đồng nhân dân và một số công việc do Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện giao;

- Tổ chức phục vụ các hoạt động của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính Nhà nước; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức việc điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện về công tác ngoại vụ, thi đua khen thưởng; công tác tôn giáo.

2. Phòng Nội vụ - Lao động thương binh và xã hội: tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nội vụ, lao động thương binh và xã hội, công tác dạy nghề.

3. Phòng Tài chính Kế hoạch: tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính, kế hoạch, đầu tư và đăng ký kinh doanh.

4. Phòng Giáo dục: tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên.

5. Phòng Văn hóa Thông tin Thể thao: tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình.

6. Phòng Y tế: tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn vệ sinh thực phẩm và trang thiết bị y tế.

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.

8. Phòng tư pháp: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

9. Phòng Thanh tra Nhà nước: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý hành chính Nhà nước của Ủy ban nhân dân quận, thị xã.

10. Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về dân số gia đình và trẻ em.

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nông, lâm, ngư, thủy sản, thủy lợi, kinh tế mới và HTX thuộc các lĩnh vực này.

12. Phòng Công Thương nghiệp: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch, ứng dụng khoa học công nghệ và HTX thuộc lĩnh vực này.

13. Phòng Hạ tầng kinh tế: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng, giao thông, bưu chính viễn thông và HTX thuộc các lĩnh vực này.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0