image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Triển khai kế hoạch ngày pháp luật năm 2018

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 127 về tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn huyện với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ công bằng, văn minh”.

Theo đó, thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018 sẽ tập trung từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018.Về nội dung triển khai: tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các quy định mới; tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt tố tụng như: Bộ luật dân sự sửa đổi, bộ luật hình sự sửa đổi, luật tố tụng hành chính, phổ biến sâu rộng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật, lồng ghép và phổ biến pháp luật với giáo dục truyền thống. Đồng thời phản ánh việc xây dựng các mô hình triển khai Ngày Pháp luật thiết thực, chất lượng và hiệu quả. Về hình thức triển khai, tuyên truyền, cổ động trực quan qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ… trên các tuyến đường chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị hành chính, trường học, địa điểm công cộng. Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trong nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật mới gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở…

                                                                     Hoàng Yến

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0