image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

MTTQVN HUYỆN NHIỆM KỲ 2019 - 2024 THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI 5 NỘI DUNG LỚN

Đại hội MTTQVN huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 vừa diễn ra trong 2 ngày 4 và 5 tháng 6.  150 đại biểu là đại biều chính thức tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện về dự đại hội. Với tinh thần đoàn kết dân chủ trí tuệ và trách nhiệm cao. Đại hội đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra đạt kết quả cao. Đại hội thống nhất cao thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đó là kết quả thực hiện nghị quyết MTTQVN huyện khóa 7. Những kết quả đạt được, nguyên nhân hạn chế tốn tại. Những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn làm cơ sở cho thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ khóa 8 (2019 - 2024). Đại hội thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp thời gian 5 năm tới: tiếp tục đa dạng hóa, tập hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương. Thực hiện tốt chương trình giám sát phản biện xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do TWMTTQVN phát động.

Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", "Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". 100% khu dân cư thực hiện đầy đủ 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Phấn đấu 100% MTTQ cơ sở đạt vững mạnh. 70% trở lên đạt cơ sở vững mạnh xuất sắc. Đại hội hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ khóa 8 gồm 54 vị. Kỳ họp thứ nhất hiệp thương cử 3 vị trong Ban thường trực với 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch. Cử 12 đại biểu đi dự đại hội MTTQVN thành phố lần thứ 14. 

Đại hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân toàn huyện đoàn kết thống nhất tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Góp phần xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững.

Vũ Hợp 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0