image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND huyện về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 13/9/2021 của Hội đồng nhân dân huyện veef việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ quy hoạch huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
Bản tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0