image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

DANH SÁCH THÔNG TIN CÁN BỘ PHỤ TRÁCH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH LĨNH VỰC CẤP PHÉP KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TẠI HUYỆN AN LÃO
          DANH SÁCH THÔNG TIN CÁN BỘ PHỤ TRÁCH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH, 
                     LĨNH VỰC CẤP PHÉP KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TẠI HUYỆN AN LÃO
            (Kèm theo Công văn số:          /UBND-TCKH ngày         tháng       năm 2022 của UBND huyện An Lão)
STT Lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ cấp phép kinh doanh có điều kiện Họ và tên lãnh đạo/ chuyên viên phụ trách Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại Ghi chú
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Nguyễn Mạnh Thắng Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão 0966999955  
Phạm Thị Thu Hương Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 0911119982  
Vương Thị Thu Thủy Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin 0902018628  
2 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Nguyễn Mạnh Thắng Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão 0966999955  
Nguyễn Thị Bích Uyên Chuyên viên phòng Y tế 0383253152  
3 Cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện về khí gas hóa lỏng Nguyễn Quốc Thịnh Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão 0983080418  
Lê Quyết Tiến Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0345173888  
4 Cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện về rượu, thuốc lá Đào Văn Tần Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0912303837  
Lê Quyết Tiến Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0345173888  
4 Giấy phép môi trường Nguyễn Quốc Thịnh Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão 0983080418  
Vũ Trọng Quân Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 0912508505  
Nguyễn Văn Hợp Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 0986437315  
Nguyễn Thi Thu Hường Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường 0988668605  
5 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể, HTX Lương Văn Hoàng Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 0904387346  
Đặng Thị Đài Trang Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch 0937601655  
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0