image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

DANH SÁCH ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN NHU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN HUYỆN AN LÃO

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Điện thoại

Ghi chú

Cán bộ đầu mối cấp huyện

1

Bùi Thị Hưng

Chánh Văn phòng huyện

0945.180.477

2

Bùi Thị Hương

Chuyên viên Văn phòng huyện

0978.838.706

Cán bộ đầu mối cấp xã

1

Lê Minh Đức

PCT UBND xã Bát Trang

0934.287.572

2

Trần Thị Loan

Cán bộ VP UBND xã Bát Trang

0987.455.865

3

Nguyễn Thị Huyền Trang

PCT UBND xã Trường Thọ

0969.456.754

4

Nguyễn Nguyên Soái

Cán bộ VP UBND xã Trường Thọ

033.686.1978

5

Nguyễn Văn Trường

PCT UBND xã Trường Thành

0915.934.320

6

Nguyễn Thị Vui

Cán bộ VP xã Trường Thành

0986.454269

7

Vũ Thanh Phán

PCT UBND xã An Tiến

0986.432.510

8

Nguyễn.T.Thu Hường

Cán bộ VP UBND xã An Tiến

0989.865.699

9

Giang Văn Sơn

PCT UBND xã An Thắng

0914.316.793

10

Ngô Thị Hương

Cán bộ VP UBND xã An Thắng

0365.435.157

11

Nguyễn Thị Mai

PCT UBND xã Tân Dân

0912.280.524

12

Lê Văn Luyện

Công chức VP xã Tân Dân

0378.478.878

13

Lương Đăng Thương

PCT UBND xã Tân Viên

0973.718.245

14

Bùi Cao Nguyên

Cán bộ VP UBND xã Tân Viên

0983.214.946

15

Tạ Văn Thịnh

Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn

0986.297.415

16

Vũ Thị Phượng

Cán bộ VP UBND xã Quốc Tuấn

0979. 803.458

17

Đỗ Quang Trọng

PCT UBND xã Quang Trung

0985.732.209

18

Nguyễn Văn Tuấn

Bí thư Đoàn TN xã Quang Trung

0911.609.444

19

 Nguyễn Thế Truyền

PCT UBND xã Quang Hưng

0912.759.432

20

Trịnh Xuân Trường

Cán bộ VP UBND xã Quang Hưng

0987.462.780

21

Hoàng Văn Mỵ 

PCT UBND xã Thái Sơn

0936.781432

22

Mai Thị Thu Miền

Cán bộ VP UBND xã Thái Sơn

0367.087.890

23

Nguyễn Thúy Ngân

PCT UBND thị trấn Trường Sơn

0962.305.037

24

Vũ Thị Tuyến

Cán bộ VP UBND TT Trường Sơn

0981.906.269

25

Phạm Văn Tuân

PCT UBND xã Chiến Thắng

0904.175.546

26

Đặng Thị Nguyệt

Cán bộ VP xã Chiến Thắng

0826.714.233

27

Nguyễn Văn Sang

PCT UBND xã Mỹ Đức

036.871.9666

28

Trần Thị Thanh Huyền

Cán bộ Tư pháp UBND xã Mỹ Đức

0934.299.342

29

Ngô Văn Toàn

PCT. UBND xã An Thái

0398.839.816

30

Nguyễn Thế Hoàn

Cán bộ VP UBND xã An Thái

0983.194.359

31

Lương Thị Huyền

Cán bộ VP UBND xã An Thọ

0911.119.089

32

Đào Văn Trang

PCT UBND xã An Thọ

0365.898.859

33

Nguyễn Văn Minh

PCT UBND thị trấn An Lão

0357.345.666

34

Lê Thị Vĩnh

Cán bộ VP UBND TT An Lão

0978.801.882


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0