image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020

Công tác cán bộ được xác định là nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Do vậy hàng năm việc rà soát bổ sung, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là yêu cầu đáp ứng nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn. Huyện uỷ An Lão vừa tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Bảo đảm nguyên tắc dân chủ, trách nhiệm cao nhằm lựa chọn nguồn cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực, trách nhiệm, uy tín. Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Thành uỷ viên, Bí thư huyện uỷ quán triệt tinh thần bổ xung quy hoạch cán bộ phải được thực hiện với trách nhiệm cao. Mỗi đại biểu cần lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong diện quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 một cách thực chất, sát đúng với yêu cầu. Ban Tổ chức huyện uỷ hướng dẫn bỏ phiếu kín công tác bổ xung quy hoạch các đối tượng trong diện cán bộ quản lý, uỷ viên ban chấp hành, uỷ viên Ban thường vụ. Thông qua danh sách một số cán bộ không còn trong độ tuổi, cán bộ hạn chế về năng lực trình độ. Đặc biệt việc giới thiệu quy hoạch phải xuất phát từ nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Bảo đảm nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ. Đồng thời đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu. Trong đó thực sự coi trọng các điều kiện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Năng lực thực tiến đi đôi với hiệu quả công tác. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Sức khoẻ, trình độ, uy tín, tại cơ quan, đơn vị.

                                                                                   Vũ Hợp

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0