image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính Quý III; triển khai nhiệm vụ quý IV/2023

    Chiều ngày 02/10/2023, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Chủ tịch  UBND huyện chủ trì Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính Quý III; triển khai nhiệm vụ quý IV/2023; cùng dự có lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn trực thuộc huyện, thành viên Tổ giúp việc theo Quyết định số 2679/QĐ-UBND huyện ngày 14/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND, Công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn.

Anh-tin-bai

      Sau khi nghe lãnh đạo phòng Nội vụ báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận: Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị, địa phương; một số đơn vị, địa phương có quyết tâm cao trong việc khắc phục dần các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại cuộc họp giao ban công tác CCHC 7 tháng đầu năm. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, địa phương còn chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận và cán bộ chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kết quả: Việc thực hiện nhiệm vụ thành phố và huyện giao ở một số đơn vị còn chậm, để quá hạn nhiều (TNMT: 14/45 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn; KTHT: 6/18 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn, TCKH: 6/29 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn); Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến của một số xã, thị trấn đạt rất thấp (Thái Sơn: 5,43%, Mỹ Đức: 5,92%, An Thắng: 5,85%, Tân Viên: 6,12%, Trường Thọ: 6,97%, Thị trấn Trường Sơn: 7,66%); Tỷ lệ ký số của một số cơ quan, đơn vị còn đạt thấp (TNMT: 1%, Mỹ Đức: 3%, An Thái: 33%, Quang Trung: 45%), đặc biệt 3 đơn vị: Trung tâm PTQĐ, Trung tâm VHTT&TT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chưa triển khai ký số theo chỉ đạo.

    Để giữ vững chỉ số CCHC huyện đã đạt được trong năm 2022 và hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023,  Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

    1. Các phòng, đơn vị chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Thông báo số 238/TB-UBND ngày 11/8/2023. Xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm và là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đối với đơn vị và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

- Rà soát lại các tiêu chí theo bộ chỉ số cải cách hành chính; khẩn trương khắc phục và đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ: Hồ sơ thanh toán trực tuyến, ký số, số hóa TTHC; dịch vụ công mức độ 3,4...đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch giao.

- Đối với các hồ sơ quá hạn: Hoàn thiện việc xin lỗi người dân theo đúng quy định, xong trước ngày 05/10/2023.

- Chỉ đạo công chức lập hồ sơ công việc đảm bảo 100% hồ sơ được lập trên môi trường mạng; thu thập, xử lý tài liệu năm 2021 đưa vào lưu trữ theo qui định.

    2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện:

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giao chỉ tiêu thực hiện thanh toán trực tuyến, ký số, số hóa TTHC đến hết năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, xong trước ngày 07/10/2023.

    3. Các cơ quan, đơn vị rà soát lại tất cả các nhiệm vụ thành phố và huyện giao; chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian theo yêu cầu. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện làm việc với Văn phòng UBND thành phố rà soát, kiểm tra lại tất cả các nhiệm vụ thành phố giao; đôn đốc các đơn vị, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ đúng thời hạn, hạn chế tối đa các nhiệm vụ hoàn thành quá hạn.

    4. Phòng Nội vụ huyện:

- Chủ trì, phối hợp cùng UBND các xã An Thọ và Bát Trang rà soát lại tất cả các nhiệm vụ; kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, hạn chế của các đơn vị đảm bảo theo yêu cầu.

- Tham mưu UBND huyện kiểm tra công tác CCHC tại một số cơ quan, đơn vị; tập trung vào các chỉ số còn thấp để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời trước ngày 15/10/2023.

- Triển khai đánh giá đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của CQHCNN.

- Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ phục vụ việc chấm điểm CCHC huyện và các xã, thị trấn.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0