image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

An Lão tích cực cải cách hành chính và thực hiện chuyển đổi số

Công nghệ thông tin đã và đang có vai trò hết sức quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Xác định ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính nhằm tiến tới xây dựng chính quyền số, tạo sự thông suốt hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp, người dân, huyện An Lão luôn quan tâm triển khai bằng nhiều giải pháp, biện pháp, đồng bộ và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính ở huyện luôn được lãnh đạo huyện đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Mặc dù điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, song Huyện uỷ - UBND huyện quan tâm chỉ đạo, đầu tư mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại ứng dụng vào hoạt động điều hành nói chung và phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính nói riêng.

Từ năm 2020 đến nay, huyện đã triển khai hệ thống một cửa điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến cuối tháng 3/2022, toàn huyện có 17/17 xã thị trấn sử dụng phần mềm “một cửa” điện tử. UBND huyện tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử huyện. Hiện đây là thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, cung cấp đầy đủ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để người dân thuận tiện làm hồ sơ thủ tục hành chính. 100% số thủ tục hành chính trên địa bàn được công khai cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử.

Bên cạnh đó, hiện nay Hạ tầng CNTT của các cơ quan hành chính nhà nước được quan tâm, đầu tư. Hiện 100% cơ quan nhà nước ở cấp huyện và xã thị trấn đều được trang bị máy tính kết nối Internet. Bộ phận 1 cửa của huyện và các xã thị trấn được trang bị đầy đủ máy tính, máy in, máy scan, photo, hệ thống camera giám sát. Bằng nguồn xã hội hóa, huyện trang bị hệ thống truyền hình trực tuyến cho các xã thị trấn để họp triển khai công việc theo hình thức trực tuyến. Tại UBND các xã thị trấn, phần mềm văn phòng điện tử  được vận hành khai thác hiệu quả cao. 100% văn bản gửi đi được số hóa, ký chứng thực điện tử và chuyển trên hệ thống văn phòng điện tử. 100% xã thị trấn triển khai ứng dụng chữ ký số để gửi, nhận văn bản điện tử giải quyết công việc. Đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ ở bộ phận này thường xuyên được tập huấn sử dụng thành thạo máy vi tính, phần mềm chuyên ngành. Từ sự liên kết do công nghệ thông tin tạo ra trong bộ máy hành chính mà cán bộ thụ lý hồ sơ nhanh chóng, chính xác, kịp thời, đồng thời giúp việc tra cứu, tìm kiếm, in ấn, thống kê báo cáo được dễ dàng hơn.

Giai đoạn 2021- 2030, huyện đặt ra mục tiêu là đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt, có tính chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để thực hiện mục tiêu này, trong thời gian tới, việc hiện đại hóa nền hành chính được huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Huyện sẽ tiếp tục tăng cường CSVC cho các cơ quan hành chính cấp huyện và xã thị trấn, ứng dụng mạnh mẽ và đồng bộ công nghệ thông tin trong quản lý xử dụng công việc ở cơ quan hành chính; xây dựng thành công chính quyền điện tử; đẩy mạnh việc cung cấp và giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Đặc biệt tập trung cao cho việc xây dựng cơ quan nhà nước, đầu tư xây dựng văn phòng một cửa điện tử ở các xã ngày càng khang trang, hiện đại hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành chương trình Chuyển đổi số huyện An Lão đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND huyện ban hành kế hoạch về chuyển đổi số. Theo đó, đến năm 2025 huyện phấn đấu phát triển Chính quyền số với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 40% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ TW đến địa phương; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% cơ quan nhà nước huyện tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; 100% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Phát triển kinh tế số với mục tiêu phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 15% trở lên; năng suất lao động hằng  năm tăng tối thiểu 15%; Phát triển xã hội số phấn đấu hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ 90% hộ gia đình, 100% xã thị trấn; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại thông minh; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%, cung cấp danh tính số trên nền tảng di động cho tối thiểu 40% người dân sống và làm việc trên địa bàn huyện, đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đặt ra, huyện tạo nền móng thực hiện chuyển đổi số, trong đó tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đầu tư phát triển hạ tầng số, nền tảng số, phát triển dữ liệu, tạo lập niềm tin, đảm bảo an ninh mạng. Phát triển Chính quyền số, kinh tế số trên các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường, công nghiệp, giao thông, du lịch; phát triển xã hội số; Huyện cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan ban ngành đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch.

Thời đại công nghệ 4.0, máy móc, công nghệ hiện đại tác động đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Trên cơ sở kết quả đạt được, nhìn nhận thẳng thắn vào khó khăn, hạn chế, huyện An Lão đã và đang có bước đi, lộ trình phù hợp để ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng chính quyền số, ứng dụng vào các ngành, lĩnh vực và nhất là cải cách hành chính, đích đến là tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, phồn thịnh, văn minh và giàu đẹp./.

            VHTT&TT

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0