image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Xã An Tiến đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

         Trên cơ sở xác định cải cách hành chính (CCHC) là động lực để phát triển, thời gian qua,  xã An Tiến đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, bước đầu công tác CCHC trên địa bàn xã có được những kết quả đáng ghi nhận, tạo điều kiện tốt nhất phục vụ người dân, doanh nghiệp.  

           Với phương châm: lấy con người là trung tâm; cải cách đóng vai trò dẫn dắt; công nghệ hỗ trợ, thúc đẩy, xã An Tiến đã tập trung chỉ đạo Cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể vào cuộc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai có hiệu quả các cơ sở dữ liệu nền tảng, phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Tăng cường công tác tuyên truyền và phân công công chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức nộp hồ sơ, nhất là hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của thành phố Hải Phòng (mức độ 3, 4) và thanh toán trực tuyến. Đồng thời quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Đầu năm 2023, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 14/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 Cải cách hành chính nhà nước xã An Tiến năm 2023, Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 16/3/2023 về công tác chuyển đổi số năm 2023. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số và cải cách hành chính hằng năm. Bên cạnh đó xã tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); đẩy mạnh phân cấp giải quyết TTHC; tăng cường số hóa hồ sơ, giấy tờ, cải tiến quy trình để đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tăng năng suất lao động; chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện việc cung cấp trực tuyến, nhất là đối với các dịch vụ công thiết yếu. 

          6 tháng đầu năm 2023, số hồ sơ trực tuyến của xã An Tiến trên Cổng dịch vụ công của thành phố Hải Phòng đạt trên 90%. Thời gian giải quyết các TTHC giảm nhiều so với quy định; quy trình giải quyết được thường xuyên được cập nhật; hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt tỷ lệ cao. Số liệu các nhóm chỉ số đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được cải thiện, như: “Mức độ hài lòng của người dân” đạt tỷ lệ cao vào cuối năm 2022. Xã đã tiến hành số hóa bản giấy kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực chủ yếu lĩnh vực Hộ tịch và Lĩnh vực Nội vụ: Công tác khen thưởng. Xã đã cung cấp 252 dịch vụ công, trong đó có 7 dịch vụ mức độ 3 (chiếm tỷ lệ 2,77%) và 27 dịch vụ mức độ 4 (10,7%); Tổng số hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của xã trên hệ thống một cửa điện tử là 604 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 95%, tăng 9,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được quan tâm thực hiện. Cơ cấu tổ chức bộ máy xã An Tiến gồm có 19 cán bộ, công chức. Trình độ Đại học chiếm tỷ lệ 89,47%, Trung cấp 10,52%. Trung cấp Lý luận Chính trị chiếm 84,2%. Đây là minh chứng cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của xã An Tiến trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. 

          Những kết quả trên là cơ sở, nền tảng quan trọng để xã tiếp tục đẩy mạnh CCHC, chuyển đổi số phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đưa cải cách hành chính trở thành động lực cho sự phát triển của địa phương. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức; tạo thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân.

         Theo ông Bùi Văn Bút - Chủ tịch UBND xã: Thời gian tới, nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xã An Tiến tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ và đồng bộ công nghệ thông tin trong quản lý, xử lý công việc tại cơ quan; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để nâng tỷ lệ sử dụng  dịch vụ công trực tuyến, nhất là các  dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong giải quyết TTHC; duy trì đảm bảo tỷ lệ 90% trở lên hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết trực tuyến mức độ 3,4. Đồng thời  tăng cường phối hợp tuyên truyền để người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và rút ngắn quá trình hiện thực hóa Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

                                                                                     HY

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0