image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện An Lão đã ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Lão.

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện An Lão đã ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Lão.

anh tin bai
 

Ủy ban MTTQ huyện và NHCSXH ký kết chương trình phối hợp.

               Mục đích của việc ký kết nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 10/CTrPH-MTTW-NHCS, ngày 23/12/2022 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với NHCSXHThông qua chương trình phối hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Tuyên truyền về Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của NHCSXH An Lão. Huy động các nguồn lực cho Quỹ Vì người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo đó, tập trung thực hiện các nội dung phối hợp trong công tác tuyên truyền, triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội và phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội. 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0