image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng.

Thời gian qua, huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ đảng viên, cơ quan ban ngành, địa phương, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Công tác tiếp dân được duy trì đảm bảo các quy định và Quy chế tiếp dân. Từ đầu năm đến nay, tổ tiếp công dân đã tiếp 7 lượt bằng 13 công dân tại phòng tiếp dân của huyện, trong đó lãnh đạo huyện tiếp 3 lượt bằng 7 công dân, nhận và chuyển giải quyết theo thẩm quyền 6 đơn thư các loại, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết 5 đơn, chuyển đơn vị giải quyết 1 đơn. Nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, chính sách, hành chính. Thời gian tới huyện sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng.

                                                              Hoàng Yến

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0