image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Huyện An Lão tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở năm 2019

           Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở  và chuẩn  tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn huyện, UBND huyện An Lão ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyên năm 2019. Theo đó các ngành, các cấp, các đơn vị chủ động tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật liên quan theo chức năng quản lý của ngành, địa phương cơ quan, tổ chức mình. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của hiến pháp, luật đất đai, luật xử lý vi phạm hành chính và những văn bản luật có ảnh hưởng lớn tới đời sống xã hội, liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật khiếu nại, luật tố cáo,… Tăng cường phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật về cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, tổ chức và công dân. Thực hiện chủ đề năm của huyện “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, siết chặt kỷ cương công vụ, tập trung xây dựng nông thôn mới”. Các văn bản pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tham nhũng, tệ nạn xã hội, các quy định của pháp luật về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án trọng điểm trong năm 2019 của huyện.Tiến hành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức. Với những việc làm thiết thực, cụ thể, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và người dân trong toàn huyện. Đây là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế -  xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự trị an trên địa bàn huyện.

                                                                                                Hoàng Yến

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0